• May 12, 2022

CÁC CHỈ SỐ CHỨNG KHOÁN HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI NÊN CHƠI

Giao dịch các chỉ số chứng khoán hàng đầu thế giới là một giải pháp thay thế hiệu quả cho việc đầu tư vào các cổ phiếu riêng lẻ. Cách giao dịch này cũng có mức rủi ro tương đối thấp. Bạn chỉ cần theo dõi biến động giá của các chỉ số nhất định thay vì giá của hàng trăm công ty.

Các chỉ số chứng khoán hàng đầu thế giới

Theo truyền thống, các chỉ số cũng thường dễ bị lỗ do biến động mạnh. Mặc dù những thay đổi nghiêm trọng về giá có thể xảy ra, nhưng ít có khả năng cả một lĩnh vực sẽ bị ảnh hưởng hơn là một công ty duy nhất trong chỉ số.

Có nhiều loại chỉ số khác nhau. Các chỉ số chứng khoán hàng đầu thế giới là NASDAQ, chỉ số S&P 500, S&P Global 100, S&P Global 200 và FTSE All-World Index, v.v. Các chỉ số này liệt kê một tập hợp các cổ phiếu trong các sàn giao dịch tương ứng.

FTSE 100 chọn lọc 100 công ty có vốn hóa thị trường cao nhất, được niêm yết trên thị trường chứng khoán London. FSTE bao gồm các tập đoàn toàn cầu hàng đầu như Rio Tinto và Royal Dutch Shell.

Chỉ số chuẩn công nghiệp Dow Jones bao gồm 30 công ty lớn nhất ở Hoa Kỳ. Chỉ số này theo dõi giá cổ phiếu của các cổ phiếu blue-chip này trên NASDAQ và sàn giao dịch NYE. Sức mạnh của nó được thể hiện qua chỉ số PMI.

Tương tự như vậy, chỉ số DAX theo dõi 30 công ty hàng đầu của Đức được niêm yết trên Sàn giao dịch Frankfurt. Bạn có thể dùng chỉ số MACD để giao dịch DAX hiệu quả.

Chỉ số Hang Seng theo dõi giá của các cổ phiếu hàng đầu giao dịch trên sàn giao dịch Hồng Kông.

Chỉ số DJ Japan, S&P Japan, 500 và TOPIX bao gồm các thương hiệu Nhật Bản.

Ngoài các chỉ số hàng đầu này, một số chỉ số khu vực theo dõi một loạt các loại cổ phiếu.

Xem thêm: lệnh sell trong forex 

Các chỉ số chính trên thế giới là gì?

Các chỉ số thương mại chính là điểm chung của các thị trường tài chính tương ứng.

Các công ty cấu thành của các chỉ số phổ biến này có ảnh hưởng rất lớn. Ví dụ, các cổ phiếu blue-chip được niêm yết trên DAX và thị trường chứng khoán Đức có tác động lớn đến nền kinh tế Đức và cả nền kinh tế châu Âu.

Sự biến động của các chỉ số này là một động lực to lớn của việc tạo ra của cải.

Theo dõi giá thị trường của các cổ phiếu chỉ số mang lại cơ hội rất lớn cho các nhà giao dịch. Biến động giá của các công ty có ảnh hưởng này cũng có thể làm ảnh hưởng đến giá của các công ty khác. Ví dụ: khi Johnson & Johnson báo cáo doanh số bán hàng sụt giảm 5%, cổ phiếu của công ty và thị trường chứng khoán cũng đi xuống. Mức trung bình công nghiệp của DJ đã giảm hơn 0,5% do tác động của những kết quả này.

Các chỉ số chứng khoán hàng đầu thế giới xem xét biến động giá theo nghĩa tuyệt đối và bỏ qua phần trăm thay đổi. Như vậy, một cổ phiếu tăng từ 80 điểm lên 90 điểm sẽ có tác động tương tự đến chỉ số giống như một cổ phiếu tăng từ 10 điểm lên 20 điểm.

Các cổ phiếu được định giá cao hơn, nơi chuyển động của giá lớn hơn, có ảnh hưởng lớn hơn đến chỉ số.

Cổ phiếu trong lĩnh vực công nghệ và cổ phiếu cơ sở hạ tầng thường có giá cao và do đó ảnh hưởng nhiều hơn đến chỉ số này. Ngược lại, các chỉ số trọng số thị trường, còn được gọi là chỉ số gia quyền vốn hóa, hoặc chỉ số gia quyền giá trị thị trường cân nhắc các công ty dựa trên giá trị thị trường của cổ phiếu đang lưu hành.

Các tùy chọn cho chiến lược giao dịch chỉ số bao gồm đầu tư trực tiếp vào cổ phiếu chỉ số, mua các quỹ giao dịch trao đổi để theo dõi các chỉ số chứng khoán chính hoặc giao dịch CFD. https://letanhoa.tumblr.com/

Các nhà giao dịch thông minh cũng đưa ra quyết định giao dịch của họ bên ngoài các chỉ số chứng khoán hàng đầu thế giới này. Một số công ty lớn nhất, bao gồm cả các công ty công nghiệp không tìm được chỗ đứng trong chỉ số. Nó cũng là câu trả lời cho việc nên chơi forex hay chứng khoán.