• March 8, 2022

CÁC LOẠI LỆNH SÀN EXNESS

Khi bạn giao dịch với Exness, bạn nên biết có nhiều loại lệnh Exness hay không? Trong quá trình giao dịch, bạn cần thực hiện các loại lệnh sàn exness này vì nó có thể giúp bạn kiếm lợi nhuận nhanh chóng và giảm thiểu rủi ro.

Các loại lệnh trên sàn giao dịch exness

Có hai loại lệnh: lệnh thị trường và lệnh chờ.

Lệnh thị trường của Exness

Như bạn hiểu đại khái, lệnh thị trường có nghĩa là bạn mua thứ gì đó với giá thị trường hiện tại.

Khi bạn sử dụng lệnh này đồng nghĩa với việc nó sẽ tự động tìm kiếm giá thị trường tốt nhất để bạn đặt lệnh, tránh tình trạng trượt giá tại exness.

Lệnh thị trường được thực hiện khi được kích hoạt và bao gồm các lệnh mua và bán chính.

  • Mua mở ở giá bán và đóng ở giá đặt mua.
  • Bán mở ở giá mua và đóng ở giá bán.

Loại lệnh chờ của Exness

Lệnh chờ được sử dụng để thiết lập các điều kiện khớp lệnh tự động, tùy thuộc vào loại lệnh. Loại lệnh đang chờ xử lý cung cấp cho bạn các công cụ để tự động hóa giao dịch của bạn.

  • Mua lệnh chờ ở mức giá thấp – đặt giá đặt mua ở mức thấp hơn giá bán hiện tại.
  • Đặt giá thầu cao – Thiết lập giá bán cao hơn giá mua hiện tại.
  • Chốt lời – Đóng lệnh ngay khi giá đạt đến mức lợi nhuận mong muốn.
  • Chờ Mua cao – Đặt giá mua cao hơn giá bán hiện tại và thực hiện lệnh nếu đạt được.
  • Chờ Bán Thấp – Đặt giá bán thấp hơn giá chào mua hiện tại và thực hiện lệnh nếu đạt đến giá này.
  • Cắt lỗ – đóng lệnh ngay sau khi đạt đến mức lỗ do người dùng đặt.
  • Pending Buy Combo (MT5) – Một tổ hợp các lệnh chờ mua cao và lệnh chờ mua thấp, lệnh này yêu cầu bạn đặt hai mức giá đạt được để thực hiện lệnh.
  • Pending Sell Combination (chỉ MT5) – Sự kết hợp giữa Đang chờ Bán Thấp và Bán Đang chờ Cao, lệnh này yêu cầu bạn đặt hai mức giá để thực hiện lệnh.

Các lệnh này cung cấp cho bạn khả năng kiểm soát giao dịch thông minh hơn và rất quan trọng để giúp bạn giảm thiểu và quản lý rủi ro.

Xem thêm: Bộ chuyển đổi tiền tệ Exness

Chốt lời Exness

Loại lệnh chốt lời này sẽ có hiệu lực khi bạn có một vị thế mở để bán và nó sẽ xác định các điều kiện bạn cần đáp ứng trước (nếu chúng được đáp ứng) để thực hiện lệnh.

Cắt lỗ tại Exness

Loại lệnh này dùng để chỉ định ngưỡng sẽ giảm, khi vượt quá ngưỡng mà nhà đầu tư đặt ra, nó sẽ tự động dừng lỗ ngay lập tức.

Các loại khớp lệnh

Các loại tài khoản Exness cũng có 2 loại khớp lệnh: khớp lệnh thị trường và khớp lệnh tức thời.

Khớp lệnh tức thì: Một phương pháp được các nhà môi giới sử dụng để thực hiện các lệnh ở mức giá mà nhà giao dịch yêu cầu hoặc hoàn toàn không.

Thực hiện lệnh thị trường: Một phương pháp trong đó nhà giao dịch thực hiện lệnh ở mức giá hiện tại ngay lập tức khi xử lý lệnh.

Kết luận

Vậy là bạn vừa tìm hiểu về các loại lệnh sàn Exness, bạn phải chú ý và cẩn thận để tránh gặp phải những bất ngờ hoặc những trường hợp rủi ro khi bắt đầu giao dịch.