• December 20, 2021

CHỈ SỐ MFI TRONG CHỨNG KHOÁN VÀ CÁCH SỬ DỤNG HIỆU QUẢ KHI GIAO DỊCH

Chỉ số dòng vốn-Money Flow Index là một chỉ số kỹ thuật dùng để đo lường cường độ của các dòng vốn vào và ra trong kỳ phân tích.

Về cơ bản, chỉ số mfi trong chứng khoán có chức năng tương tự như RSI, nhưng thêm yếu tố khối lượng thay vì giá đóng cửa đơn giản như RSI, tức là Chỉ số dòng tiền (MFI).

MFI là gì?

Chỉ số dòng tiền (MFI) – Chỉ số dòng tiền là một bộ dao động có giá trị nằm trong khoảng từ 0 đến 100.

Nó cung cấp cho các nhà giao dịch ở các loại sàn forex 3 tín hiệu giao dịch chính, bao gồm: mua quá mức / bán quá mức, phân kỳ / hội tụ và xác định xu hướng.

Đặc biệt, chức năng ghi nhận xu hướng của MFI không hiệu quả như hầu hết các chỉ báo xu hướng khác. Nên nhà giao dịch ít sử dụng tín hiệu này của chỉ số mfi trong chứng khoán để giao dịch, 2 tín hiệu còn lại khá mạnh.

Xem thêm: kết hợp bollinger band và rsi 

Cách hiệu quả nhất để sử dụng chỉ báo MFI trong kinh doanh ngoại hối

Như đã đề cập ở phần đầu, chỉ báo MFI cung cấp 3 tín hiệu giao dịch: xác định xu hướng, bán quá mức / mua quá mức và phân kỳ / hội tụ.

Trong phần này, tôi sẽ trình bày cách sử dụng chỉ số mfi trong chứng khoán cho cả 3 tín hiệu.

Sử dụng MFI để xác định xu hướng thị trường

Để sử dụng MFI để xác định xu hướng thị trường, bạn có thể thêm 50 hoặc 45-55 đường, tương tự như cách sử dụng RSI để giao dịch.

Nếu MFI tiếp tục nằm trên đường 50, thị trường đang trong xu hướng tăng.

Nếu MFI tiếp tục nằm dưới đường 50, thị trường đang trong xu hướng giảm.

Tín hiệu mua quá mức và bán quá mức

Khi MFI tăng dần và vượt qua đường 80, thị trường xuất hiện tín hiệu OVER MUA, và tín hiệu quá mua có thể xuất hiện như một tín hiệu thị trường đảo chiều giảm và vào lệnh bán.

MFI giảm dần và phá vỡ dưới đường 20, thị trường cho thấy tín hiệu OVERSELL, và Oversold cho thấy thị trường có thể có tín hiệu đảo chiều và đi lên, và cần phải có lệnh mua.

Nếu MFI vượt qua đường 20 từ bên dưới vùng quá bán, nó sẽ gửi tín hiệu mua. Vào lệnh khi MFI vừa vượt lên trên đường 20 hoặc sau khi xác nhận cây nến tăng trên biểu đồ giá.

Tín hiệu bán khi MFI cắt vào đường 80 từ phía trên vùng quá mua. Tương tự, đặt lệnh khi MFI vừa vượt qua đường 80 hoặc chờ xác nhận nến giảm.

Xem thêm: bollinger band nâng cao

Tín hiệu phân kỳ và hội tụ

Sự phân kỳ khi giá tạo mức cao hơn nhưng MFI tạo mức cao thấp hơn. Giá cao hơn của mức cao hơn có nghĩa là thị trường vẫn đang trong xu hướng tăng, nhưng mức cao thấp hơn cho thấy xu hướng tăng đã yếu đi và thị trường có thể đảo ngược xu hướng giảm.

Sự hội tụ khi giá tạo mức thấp hơn trong một thị trường đảo chiều tăng giá nhưng các tổ chức TCVM tạo mức thấp cao hơn.

Do đó, để sử dụng hiệu quả tín hiệu này cho giao dịch, bạn cần kết hợp các công cụ khác, chẳng hạn như mô hình nến Nhật, mô hình giá và các chỉ báo kỹ thuật khác để xác định điểm vào / ra hợp lý.

Kết luận

Mong rằng qua những gì tôi chia sẻ về chỉ số mfi trong chứng khoán trong bài viết này, bạn sẽ hiểu cách sử dụng MFI (một RSI hoàn chỉnh) để giao dịch ở các sàn forex uy tín. Thường xuyên giao dịch với MFI, sử dụng nhiều chiến lược và công cụ phân tích để thử và sai.

Brokergara.com