• May 25, 2022

Exness social trading faq – câu hỏi thường gặp với exness social

Giao dịch exness social hiện đang được rất nhiều trader tin tưởng và lựa chọn bởi mức độ hiệu quả của nó. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều câu hỏi xung quanh về exness social trading faq

Có thể liên kết tài khoản Exness thông thường với tài khoản giao dịch xã hội Exness không?

Nếu bạn đã đăng ký các loại tài khoản Exness với cùng địa chỉ email với tài khoản giao dịch xã hội của mình, thì các tài khoản của bạn sẽ được liên kết – bạn có thể đăng nhập vào Khu vực cá nhân Exness bằng thông tin đăng nhập giao dịch của mình để xác nhận.

Các nhà cung cấp chiến lược sử dụng Khu vực Cá nhân Exness để thiết lập và quản lý các chiến lược của họ và thực hiện các giao dịch của họ trong các chiến lược đó bằng tài khoản Exness.

Đăng nhập vào Khu vực cá nhân Exness bằng thông tin đăng nhập của bạn. Tại đây, bạn có thể tạo một chiến lược mới cho phép các nhà giao dịch sao chép các giao dịch của bạn.

Khu vực cá nhân chỉ hữu ích với các nhà cung cấp chiến lược, vì các nhà đầu tư không thể sử dụng khu vực này để sao chép các giao dịch và phải đầu tư bằng các ứng dụng giao dịch xã hội.

V exness social trading faq

Tôi có thể tìm báo cáo tài chính Exness ở đâu?

Tại Exness, bạn tin tưởng vào sự minh bạch. Báo cáo tài chính được công bố trực tuyến trong phần “Giới thiệu” của trang web. Dưới đây là một số lưu ý về báo cáo:

Được kiểm toán bởi Deloitte, một trong những kiểm toán viên toàn cầu “Big Four” và mạng lưới dịch vụ chuyên nghiệp lớn nhất thế giới.

Kết quả tài chính được trình bày trong hai báo cáo – một báo cáo khối lượng và một báo cáo tài trợ Exness. Cả hai điều đều có trên trang web. Cái trước được xuất bản hàng quý, cái sau được xuất bản nửa năm

Trong phần báo cáo tài chính, bạn cũng có thể tìm thấy biểu đồ về hiệu suất của Exness, chẳng hạn như các khoản rút tiền của khách hàng và các ưu đãi đối tác trả tiền.

Xem thêm: chỉ báo được giao dịch nhiều tại Exness

Có những loại tài khoản nào để giao dịch trên mạng xã hội?

Là nhà cung cấp chiến lược, bạn có thể chọn hai loại tài khoản:

Vốn chủ sở hữu đầu tư là gì?

Khi sao chép chiến lược, một tài khoản được gọi là khoản đầu tư sẽ được mở để theo dõi và sao chép các giao dịch của nhà cung cấp chiến lược trong chiến lược.

Tổng giá trị của một quỹ trong một khoản đầu tư cụ thể, bao gồm cả lãi và lỗ thả nổi trên các vị thế mở, được gọi là vốn chủ sở hữu đầu tư. Nói cách khác, nếu nhà đầu tư đóng khoản đầu tư tại thời điểm đó, thì đó là tổng số tiền được chuyển vào ví của nhà đầu tư.