• March 12, 2022
so sánh cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi

So Sánh Cổ Phiếu Thường Và Cổ Phiếu Ưu Đãi Có Gì Khác Biệt Khi Đầu Tư Chứng Khoán

So sánh cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi để biết sự khác nhau của chúng, và có quyết định đầu tư đúng đắn cho mình. Mỗi loại một cổ phiếu ưu đãi và cổ phiếu thường đều có những điểm đặc sắc của riêng mình, để thu hút nhà đầu tư. Để có thể lựa chọn loại cổ phiếu đầu tư đúng nhu cầu của mình thì trước hết bạn cần biết chúng là gì trước. Chính vì thế mà, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về loại cổ phiếu này trước khi so sánh cổ phiếu thường và ưu đãi. 

Xem bài viết liên quan:

1. Cổ phiếu thường

Cổ phiếu thường (còn được gọi là cổ phiếu phổ thông hoặc cổ phiếu có quyền biểu quyết) là một loại cổ phiếu cơ bản cung cấp vốn cổ phần theo tỷ lệ trong một doanh nghiệp và quyền biểu quyết đối với các vấn đề của công ty. Cổ phiếu phổ thông là loại cổ phiếu điển hình nhất mà các nhà đầu tư bình thường có thể mua. 

 So sánh cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi như thế nào với nhau?
So sánh cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi như thế nào với nhau?

Loại cổ phiếu dễ “bay hơi” này có thể dao động đáng kể theo thị trường – với khả năng giảm xuống 0 hoặc tăng vọt lên mức gần như không giới hạn. Quyền hạn là do người sở hữu cổ phiếu quyết định khi nào bán cổ phiếu của họ để thu hồi vốn đầu tư. Các loại cổ phiếu phổ thông khác nhau trong một công ty đại chúng phân bổ các quyền biểu quyết khác nhau dựa trên loại cổ phiếu mà cổ đông phổ thông sở hữu.

1.1 Cổ phiếu phổ thông hoạt động như thế nào?

Các công ty bán cổ phiếu phổ thông để huy động vốn, sau đó họ sử dụng cho các mục đích ​​khác nhau, như mở rộng quy mô, đầu tư trang thiết bị mới hoặc nghiên cứu sản phẩm mới. Các nhà đầu tư mua cổ phiếu phổ thông sở hữu một phần nhỏ của công ty và chia sẻ lợi nhuận của nó. Như đã nói, họ thường có quyền biểu quyết về những gì xảy ra tại công ty.

Cổ phiếu phổ thông là một tài sản có thể tăng giá trị, hy vọng sẽ cho bạn cơ hội bán nó trong tương lai với giá cao hơn giá bạn đã mua. Tuy nhiên, giá cổ phiếu cũng có thể giảm. Một số cổ phiếu thường cũng trả cổ tức, mặc dù không phải tất cả chúng đều trả cổ tức. Cổ tức là một phần thu nhập của công ty được trả cho các cổ đông.

 So sánh cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi trong trường hợp vỡ nợ phá sản
So sánh cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi trong trường hợp vỡ nợ phá sản

Nếu một công ty nộp đơn phá sản, các cổ đông phổ thông sẽ là những người cuối cùng được yêu cầu tài sản còn lại. Các chủ nợ và sau đó là trái chủ có yêu cầu đầu tiên về tài sản, tiếp theo là cổ đông ưu đãi và sau đó là cổ đông phổ thông.

1.2 Những Ưu điểm và Nhược điểm cổ phần thường là gì?

Lợi thế chính của việc mua cổ phiếu phổ thông là chúng được biết đến là có nhiều tiềm năng thu được lợi nhuận lâu dài nhất. Cho nên nếu bạn muốn đầu tư dài hạn thì hãy chọn cổ phiếu phổ thông từ các công ty lớn để có thể giảm thiểu rủi ro.

 So sánh cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi
So sánh cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi

Ngoài ra, cổ phiếu phổ thông thường chịu nhiều biến động và thua lỗ hơn, và cổ đông phổ thông thường là người cuối cùng trong danh sách thanh toán khi phá sản hoặc thanh lý, ưu tiên cho người sở hữu trái phiếu, người bán cổ phần và người sở hữu cổ phiếu ưu đãi.

Tiếp đến chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cổ phiếu ưu đãi, rồi so sánh giữa cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi. Như vậy bạn sẽ có cái nhìn khái quát hơn.

2. Cổ phiếu ưu đãi

Cổ phiếu ưu đãi là cổ phiếu trong một công ty được giao dịch công khai bao gồm các biện pháp bảo vệ như: mệnh giá được đảm bảo, cổ tức đáng tin cậy và các đặc quyền đặc biệt trong trường hợp thanh lý. 

Giống như các loại cổ phiếu khác, cổ phiếu ưu đãi cung cấp cho nhà đầu tư vốn cổ phần theo tỷ lệ trong một doanh nghiệp cụ thể và bạn có thể mua và bán cổ phiếu ưu đãi trên sàn giao dịch chứng khoán đại chúng. Không giống như các loại cổ phiếu khác, cổ phiếu ưu đãi không đi kèm với quyền biểu quyết của công ty.

 So sánh cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi có gì khác nhau
So sánh cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi có gì khác nhau

2.1 Cổ phiếu ưu đãi hoạt động như thế nào?

Để có thể hiểu rõ của loại cổ phiếu ưu đãi, thì chúng tôi sẽ đưa các điểm chính về hoạt động sau đó so sánh cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi để bạn dễ hình dung:

 • Cổ tức ổn định : cổ phiếu ưu đãi hoạt động như một con lai của cổ phiếu và trái phiếu. Điều này có nghĩa là họ thường đi kèm với các khoản thanh toán cổ tức cố định và giá trị đổi trước được xác định trước. Cổ phiếu được ưu tiên nhất sẽ trả cổ tức cố định trong khoảng thời gian đều đặn.
 • Yêu cầu tài sản của công ty: Trong trường hợp thanh lý của một công ty, các cổ đông được ưu tiên được thanh toán sau các trái chủ của công ty nhưng trước các cổ đông có cổ phiếu phổ thông.
 • Tăng trưởng có thể dự đoán được: So với cổ phiếu phổ thông, không có giá trị tương lai được đảm bảo, cổ phiếu ưu đãi giống như một trái phiếu trong đó người phát hành của họ đảm bảo một mệnh giá mà nó có thể được đổi.
 • Sự biến động của thị trường: Trái phiếu đáo hạn ở mức ổn định, nhưng cổ phiếu tăng và giảm theo các điều kiện thị trường và sự thay đổi của lãi suất. Điều này đúng với cổ phiếu ưu đãi, điều này sẽ phản ánh sự lành mạnh của thị trường chứng khoán nói chung.
 • Khả năng gọi vốn : Một công ty có quyền gọi lại cổ phiếu ưu đãi của mình hoặc mua lại cổ phiếu đó từ các nhà đầu tư với lãi suất. Theo nghĩa này, nó hoạt động giống như một trái phiếu. Nhưng không giống như trái phiếu, không có gì đảm bảo rằng ban giám đốc công ty sẽ phát hành lệnh gọi cổ phiếu ưu đãi. Điều này giúp chúng ta có thể nắm giữ lâu dài một số cổ phiếu ưu đãi, như trường hợp của cổ phiếu phổ thông.
 So sánh cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi qua các hoạt động
So sánh cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi qua các hoạt động

2.2 6 loại cổ phiếu ưu đãi

Có nhiều loại cổ phiếu ưu đãi khác nhau dành cho nhà đầu tư:

 1. Cổ phiếu ưu đãi tích lũy : Đối với những cổ phiếu như vậy, cổ tức chưa thanh toán tích lũy cho một ngày thanh toán trong tương lai, có nghĩa là một nhà đầu tư dài hạn không bị trừng phạt khi công ty đang thiếu tiền.
 2. Cổ phiếu ưu đãi không tích lũy : Những cổ phiếu này có thể bỏ qua cổ tức mà không được tích lũy cho kỳ thanh toán trong tương lai.
 3. Cổ phiếu ưu đãi tham gia : Những cổ phiếu này gắn phần thưởng của cổ đông với hiệu quả hoạt động của công ty. Ví dụ, nếu một công ty vượt quá các mục tiêu lợi nhuận nhất định, các cổ đông có thể nhận được thêm cổ tức.
So sánh cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi trong đầu tư như thế nào
So sánh cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi trong đầu tư như thế nào
 1. Cổ phiếu ưu đãi có thể chuyển đổi : Là loại cổ phiếu ưu đãi có thể đổi lấy một số cổ phiếu phổ thông trong cùng một công ty. Khả năng chuyển đổi như vậy chỉ có thể thực hiện được khi một công ty phát hành cả cổ phiếu ưu đãi và cổ phiếu phổ thông.
 2. Cổ phiếu ưu đãi có thể gọi được: Cổ phiếu có thể được gọi, hoặc mua lại, trước khi chúng đến ngày đáo hạn được gọi là cổ phiếu ưu đãi có thể gọi lại. Điều này có nghĩa là công ty được phép mua lại chúng trước khi chúng đạt được mức giá trả lại đã quảng cáo.
 3. Cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn : Loại cổ phiếu này không có ngày gọi cố định. Trên thực tế, một công ty có thể phát hành cổ phiếu ưu đãi này mà không có ý định gọi nó vào. Điều này làm cho cổ phiếu ưu đãi hoạt động giống như cổ phiếu của cổ phiếu phổ thông một cách hiệu quả.

Tiếp đến để bạn có thể phân biệt sự khác nhau và điểm giống nhau thì chúng ta sẽ đi so sánh cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi có những điểm nào cần chú ý.

3. So sánh cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi

Cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi có những điểm khác nhau như thế nào?

Phân biệt cổ phiếu ưu đãi và cổ phiếu thường
Phân biệt cổ phiếu ưu đãi và cổ phiếu thường

3.1 Điểm giống nhau giữa cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi là gì

So sánh cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi điểm giống nhau là hai ở điểm chính: 

 • Chúng đại diện cho quyền sở hữu một phần của công ty đại chúng. 
 • Khi bạn mua cổ phiếu của cổ phiếu phổ thông hoặc cổ phiếu ưu đãi, bạn sở hữu một cách hiệu quả một phần nhỏ tài sản của công ty, mà bạn có thể giao dịch hoặc bán vào một ngày sau đó.

3.2 Phân biệt cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi

Mặc dù có những điểm tương đồng, nhưng vẫn có những điểm khác biệt chính giữa cả hai, khi bạn so sánh cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi:

 • Tính sẵn có : Các công ty có nhiều khả năng phát hành cổ phiếu phổ thông hơn cổ phiếu ưu đãi. Các lĩnh vực phổ biến nhất để phát hành cổ phiếu ưu đãi là các công ty bảo hiểm, tiện ích, tổ chức tài chính và ủy thác đầu tư bất động sản (REIT).
 • Tiềm năng tăng trưởng: Cổ phiếu phổ thông bị ảnh hưởng bởi biến động và có thể có những biến động đáng kể khi giá thị trường lên xuống. Cổ phiếu ưu đãi thường đi kèm với giá trị mua lại với số lượng cố định, có nghĩa là người sở hữu cổ phiếu sẽ không thể bán cổ phiếu ưu đãi của họ trên một con số xác định trước, ngay cả khi giá tăng đột biến.
So sánh cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi
So sánh cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi
 • Tính ổn định : Vì cổ phiếu phổ thông có thể trải qua những biến động giá trị đáng kể, chúng có nguy cơ giảm xuống 0 cao hơn. Cổ tức bằng cổ phiếu ưu đãi là một khoản đầu tư chậm hơn và ổn định hơn nhiều vì chúng ít trải qua biến động mạnh hơn nhiều và thường trả cổ tức cố định.
 • Quyền biểu quyết: Cổ đông phổ thông có thể biểu quyết về các bộ phận hoạt động của công ty, bao gồm hội đồng quản trị, các chính sách nội bộ và các quyết định tài chính quan trọng. Cổ đông ưu đãi thường không có quyền biểu quyết và ý kiến ​​của họ không ảnh hưởng đến các quyết định xung quanh hoạt động của công ty.

3.3 Bảng tổng kết so sánh cổ phiếu ưu đãi và cổ phiếu thường

Cổ phiếu ưu đãi Cổ phiếu phổ thông
Quyền sở hữu cổ phần trong công ty Chủ sở hữu vốn cổ phần Chủ sở hữu vốn cổ phần
Tăng trưởng / tiềm năng tăng trưởng Có giới hạn, trừ khi có thể chuyển đổi Vô hạn
Rủi ro  Rủi ro trung bình và biến động giá cả Rủi ro nhất và biến động giá cả
Quyền biểu quyết Không có Tỷ lệ với số cổ phiếu sở hữu
Phân chia tài sản (trong tình trạng phá sản) Trả sau trái chủ nhưng trước cổ đông phổ thông Cuối cùng nếu tiền vẫn còn sau khi thanh toán cho chủ sở hữu trái phiếu và chủ sở hữu ưu tiên
Thanh toán Cổ tức cố định với lợi suất cao hơn trái phiếu hoặc cổ tức cổ phiếu phổ thông Cổ tức không được đảm bảo

4. 3 yếu tố cần xem xét khi lựa chọn giữa cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi

Dưới đây là một số yếu tố chính cần xem xét khi quyết định mua khi so sánh cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi:

 1. Mức độ ảnh hưởng:  Nếu bạn muốn một tài sản cho phép bạn có tiếng nói trong hoạt động của công ty, cổ phiếu phổ thông là một lựa chọn tốt vì chúng thường đi kèm với quyền biểu quyết. Cổ đông ưu tiên thường không nhận được quyền biểu quyết và sẽ không thể biểu quyết về các quyết định của công ty.
 2. Khung thời gian đầu tư: Nếu bạn đang tìm kiếm một khoản đầu tư sẽ mang lại hiệu quả trong ngắn hạn, cổ phiếu ưu đãi có thể là một lựa chọn tốt vì chúng mang lại thu nhập cổ tức nhỏ, ổn định mà không có tiềm năng tăng trưởng nhiều. Mặt khác, nếu bạn đang tìm kiếm một khoản đầu tư có thể tăng giá trị khi bạn nắm giữ nó lâu hơn, thì lợi tức cổ phiếu phổ thông có thể đáng kể hơn nhiều trong dài hạn nếu giá cổ phiếu tăng.
 3. Đánh giá rủi ro:  Cổ phiếu phổ thông là một khoản đầu tư rủi ro hơn nhiều vì nó thường giảm giá trị hơn nhiều. Nếu công ty bị phá sản, các cổ đông phổ thông là người xếp hàng cuối cùng để nhận các khoản thanh toán. Cổ phiếu ưu đãi có rủi ro thấp hơn cổ phiếu phổ thông vì chúng không biến động nhiều theo thị trường và người sở hữu cổ phiếu được ưu tiên cao hơn đối với các khoản thanh toán phá sản.
So sánh cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi khác nhau về đầu tư 
So sánh cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi khác nhau về đầu tư

Đây là những điều mà cần biết về so sánh cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi, hy vọng với những dữ kiện này đã giúp ích được cho bạn. Nếu như có thắc mắc gì thì hãy để lại comment ở bên dưới để chúng ta cùng nhau bàn luận bạn nhé.