• March 12, 2022

Tất Cả Thông Tin Và Dữ Liệu Về Cổ Phiếu Phổ Thông Bạn Cần Nên Biết

Cổ phiếu phổ thông hay còn có tên gọi khác là cổ phiếu thường, chúng sẽ đem lại cho người những quyền lợi như thế nào? Và khi sở hữu nó thì nhà đầu tư sẽ đối mặt với những rủi ro ra sao? Nếu bạn đang tìm hiểu hoặc tập đầu tư tài chính thì bạn không nên bỏ qua bài viết này, vì nó sẽ tổng hợp các thông tin về cổ phông thường cho bạn.

Xem bài viết liên quan:

1. Khái niệm về cổ phiếu phổ thông là gì?

Đầu tiên tiên chúng ta sẽ tìm hiểu sơ qua về nguồn gốc của cổ phiếu phổ thông. Vào năm 1602, cổ phiếu thường được công ty Đông Ấn Hà Lan phát hành lần đầu tiên và nó được giới thiệu ngay trên Sở giao dịch chứng khoán Amsterdam.

1.1 Tìm hiểu về cổ phiếu phổ thông

Theo như khái niệm trong tài chính thì cổ phiếu thường là một loại chứng khoán đại diện cho quyền sở hữu của pháp nhân đó với một công ty. Người nắm giữa cổ phiếu phổ thông có quyền được tham gia đại hội cổ đông và biểu quyết về các quyết sách của công ty. 

Cổ phiếu phổ thông trước đây
Cổ phiếu phổ thông trước đây

Các cổ đông sở hữu loại cổ phiếu này có thể tự do chuyển nhượng. Và khi đến kỳ chia cổ tức thì những cổ đông này sẽ được hưởng cổ tức (tiền mặt / cổ phiếu) dựa trên kết quả kinh doanh của công ty và giá trị cổ phiếu nắm giữ.

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều cổ phiếu thường được giao dịch và chúng cũng thu hút một lượng các nhà đầu tư. Vì cổ phiếu cổ đông đại biểu cho việc một pháp nhân có quyền sở hữu và một phần lợi nhuận của công ty. 

Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết trong việc bầu chọn ra hội đồng quản trị để giám sát và đưa các quyết định lớn của ban quản trị. Chẳng hạn như quyết định bổ nhiệm giám đốc điều hành, giám đốc tài chính,…

1.2 Lưu ý 

Cổ phiếu thường có thể chuyển đổi thành các loại cổ phiếu ưu đãi. Trong khi đó như muốn chuyển đổi ngược lại thì sẽ phải những quy định được công ty đề ra.

Trong trường hợp công ty cổ phần bị phá sản và khi thanh lý tài sản thì cổ đông sẽ không được lấy lại tiền đầu tư của mình trước, phải đợi cho các chủ nợ, trái nợ và cổ đông có cổ ưu đãi được thanh toán xong trước.

Cổ phiếu phổ thông được hiểu chứng nhận góp vốn của một pháp nhân vào công ty cho nên không có kỳ hạn và hoàn lại vốn.

2. Tại sao một công ty phát hành cổ phiếu phổ thông?

Cả công ty tư nhân và đại chúng thường phát hành cổ phiếu phổ thông. Tuy nhiên, trong các công ty tư nhân, cổ phiếu phổ thông của các công ty tư nhân thường được dành cho những người sáng lập, nhà đầu tư và thậm chí một số nhân viên. 

Tại sao lại phát hành cổ phiếu thường ra cho công chứng

Khi các công ty tư nhân trở thành đại chúng, họ có thể thông qua đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), trong đó họ tương tự bán cổ phiếu để đổi lấy tiền mặt. Nhưng sau đó cổ phiếu của họ được công khai để giao dịch.

Đối với các công ty, phát hành thêm cổ phiếu phổ thông hoặc thực hiện quá trình IPO có thể là một phương tiện huy động tiền và một cách thay thế cho việc vay nợ . Các công ty có thể sử dụng tiền từ việc bán cổ phiếu phổ thông để đầu tư vào sự phát triển của họ, trả nợ, mua một công ty khác hoặc đơn giản là giữ thêm tiền mặt. 

Phát hành cổ phiếu phổ thông có thể là một giải pháp thay thế hấp dẫn để vay nợ, vì thay phải trả lãi về khoản nợ, các công ty có thể trả cổ tức cho cổ đông phổ thông thay tiền mặt – lợi ích là bằng cách bán cổ phiếu của mình, một công ty đang bán một phần quyền sở hữu (thậm chí có thể là quyền biểu quyết) của chính họ. 

Và việc bán cổ phiếu sẽ làm loãng quyền sở hữu của tất cả cổ phiếu còn lại, giống như cắt 1 chiếc bánh pizza thành 8 lát thay vì 6 lát. Cho nên hãy cẩn thận trong quyết định có nên phát hành thêm cổ phiếu phổ thông ra thị trường hay không.

3. Đặc điểm của cổ phiếu phổ thông

 • Để có phát hành cổ phiếu cổ ra thị trường đại chúng, thì cổ phiếu này trước tiên phải được phát hành IPO.
 • Mệnh giá của cổ phiếu thường khi phát hành sẽ được niêm yết là 10.000 đồng / cổ phiếu.
 • Pháp nhân sở hữu cổ phiếu phổ sẽ được gọi là cổ đông phổ thông. Những ngườ này có quyền tham gia hội đồng quản trị để ra các quyết sách của công ty và cổ tức của cổ phiếu phổ thông được xác định căn cứ dựa trên giá trị cổ phiếu họ nắm giữ.
 • Theo như các chuyên gia đánh giá thì cổ phiếu thường tiềm năng sinh lời hơn các loại chứng khoán khác.
Đặc điểm của cổ phiếu thường

4. Điểm mạnh và hạn chế của loại cổ phiếu phổ thông

Cũng bất kỳ một sản phẩm tài chính nào thì cổ phiếu cũng có những điểm mạnh và mặt hạn chế của nó đối với nhà đầu tư và công ty.

4.1 Điểm mạnh

 • Dễ dàng giao dịch trên các sàn chứng khoán 
 • Nhờ vào sự phát triển của công nghệ các nhà đầu tư có thể dễ dàng tìm hiểu được mã cổ phiếu tiềm năng.
 • Tạo thêm nguồn vốn để giúp công ty đầu tư phát triển

4.2 Hạn chế

 • Giá trị vốn ban đầu tư ban đầu không được đảm bảo. Luôn có những rủi ro song hành việc giảm giá trị số cổ phiếu bạn đang nắm giữ trong tay hoặc mất trắng toàn bộ số tiền đã bỏ ra.
 • Cổ phiếu là chiếc gương phản ảnh tốt nhất tình hình hoạt động của công ty. trong trường hợp công ty có những tin tức bất lợi và tình hình hoạt động không tốt sẽ ảnh hưởng giá cổ phiếu trên thị trường.

5. Quyền lợi của người sở hữu cổ phiếu phổ thông

Đối với cổ đông sở hữu phần cổ phiếu phổ thông thì họ sẽ được xem là những người chủ của công ty đó. Nhưng cổ đông đó có được tham gia các cuộc họp hay không sẽ phụ thuộc vào khối lượng cổ phiếu người đó nắm giữ dựa trên quyết sách của công ty và pháp luật quy định.

Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết là gì

Khi bạn sở hữu cổ phiếu của công ty bạn sẽ nhận được một số quyền lợi được pháp luật công nhận như sau: 

5.1 Quyền hưởng lợi nhuận

Khi bạn có sở hữu một phần của công ty thông qua việc nắm giữ cổ phiếu thường, thì bạn có quyền được nhận phần cổ tức trong mỗi đợt chia lợi nhuận của công ty. Số lượng cổ tức bạn nhận được sẽ dựa trên giá trị mà cổ phiếu bạn nắm trong tay.

Mức hưởng cổ tức sẽ được quyết định trên tình hình hoạt động kinh doanh của công ty. Số lần chia cổ tức sẽ là khoảng 1 hoặc 2 lần (tuỳ vào quyết sách công ty) và cổ tức được trả có thể tiền mặt hoặc cổ phiếu.

5.2 Quyền tham gia quản lý công ty

Những ai sở hữu cổ phiếu phổ thông có khả năng tác động đến việc quản lý – vận hành công ty qua bầu chọn hội đồng quản trị. Ở các công ty cổ phần nhỏ thì chủ tịch hội đồng quản trị sẽ là cổ đông nắm giữ nhiều cổ phiếu nhất. Ở công ty lớn sẽ đa dạng hơn về việc chọn chủ tịch.

Trong cả 2 trường hợp thì các quản lý cấp cao của công ty sẽ không sở hữu đủ số cổ phần của công ty để tránh làm ảnh hưởng đến ban giám đốc. Nhưng cổ đông lại có sức ảnh hưởng đến việc bổ nhiệm ai trong các vị quản lý qua việc bầu cử của hội đồng.

Có thể tham gia việc quản lý công ty

Quan trọng nữa là cổ động có tham gia vào các quyết sách quan trọng bằng việc biểu quyết. Các vấn đề đem ra biểu quyết có thể là mục tiêu phát triển, chính sách và chia tách chứng khoán của công ty.

5.3 Quyền thu mua cổ phiếu mới

Cổ đông của công ty có quyền được ưu tiên mua cổ phiếu mới trước, khi công ty có quyết định chào bán thêm cổ phiếu cho công chúng. Các cổ đông hiện tại sẽ được thu mua 1 số lượng cổ phiếu phổ thông nhất định theo quy định của công ty.  

5.4 Quyền bỏ phiếu

Quyền bỏ phiếu biểu quyết trong cuộc họp thường niên hoặc là đại hội đồng cổ đông là một trong những quyền lợi hợp pháp được nhà nước công nhận. Nếu như có bất kỳ một sự thay đổi lớn nào cũng cần phải có sự biểu quyết và thông qua của hội đồng thì mới được thực hiện.

5.5 Quyền khởi kiện

Điều quan trọng không kém bạn cần biết đó chính là nếu như cổ đông cổ phiếu thường phát hiện quyền lợi của họ bị xâm phạm thì có đâm đơn kiện công ty phát hành cổ phiếu. Để bảo vệ quyền lợi và tài sản của bản thân mình.

6. Nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông

 • Phải thanh toán đầy đủ và đúng hạn về số phiếu bạn đã cam kết mua với công ty.
 • Tuân thủ điều lệ và quy chế của công ty trong việc ban hội đồng của công ty, chấp hành đúng các nghị quyết được đại hội đồng thông qua.
 • Bạn sẽ không được rút vốn đã góp bằng số cổ phần phổ thông ra khỏi công ty (bất kỳ dưới dạng hình thức nào). Trừ phi công ty hoặc cổ đông khác trong công ty đồng ý mua lại.

7. Lợi ích khi phát hành / sở hữu cổ phiếu phổ thông

Lợi ích của cổ phiếu thường sẽ giúp cho đối tượng là công ty phát hành cổ phiếu và nhà đầu tư.

Lợi ích của phát hành – đầu tư cổ phiếu thường

Đối với công ty:

 • Huy động được vốn để giúp công ty cải thiện / mở rộng quy mô
 • Tạo nên sức hút và gây dựng hình ảnh công ty với nhiều đầu tư, để từ đó có thể dễ dàng trong việc kêu gọi đầu tư.

Đối với nhà đầu tư:

 • Thêm một kênh đầu tư để có thể sinh lợi nhuận cao hơn việc gửi tiết kiệm ngân hàng.
 • Với nhà đầu tư nhỏ việc nhận cổ tức hằng năm chính là một nguồn thu nhập thụ động an toàn.
 • Với nhà đầu tư lớn, sẽ sở hữu một phần của công ty, được đưa ra các quyết sách của công ty qua các cuộc biểu quyết. 

8. Rủi ro cho công ty và nhà đầu tư về cổ phiếu phổ thông

Ngoài những lợi ích mà cổ phiếu thường đem lại thì những rủi ro tiềm ẩn cho nhà đầu từ và công ty là cũng không nhỏ. Nếu như không biết kế hoạch phòng hộ để giảm thiểu rủi ro thì công ty và nhà đầu tư đều có nguy cơ mất trắng.

Đối với công ty:

 • Khiến cho việc quản lý công ty gặp nhiều khó khăn khi quyền quyết định bị phụ thuộc rất nhiều vào cổ đông.
 • Xung đột về mặt lợi ích sẽ dẫn đến sự mất đoàn kết trong nội bộ khối cổ đông dẫn đến, nhiều hành động xung khắc không thể biểu quyết thông qua.
 • Chia bè phái trong nội bộ cổ đông, dẫn đến việc sẽ bị chia rẽ và các quyết định sẽ phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu đông hơn.

Đối với nhà đầu tư: Có khả năng giá trị của cổ phiếu sẽ bị giảm khi so sánh với thời điểm bạn mua trước đó. Giá cổ phiếu bị ảnh hưởng bởi nguyên nhân vĩ mô và vi mô.

Cổ phiếu phổ thông đây là toàn bộ những điều bạn cần biết và suy ngẫm khi có ý định mua loại cổ phiếu này. Hy vọng với thông tin được tổng hợp hôm nay đã giúp cho bạn phần lớn.